Protecţia mediului înconjurător şi siguranţa produselor

În calitate de firmă ce activează în industria chimică, AKEMI cunoaşte importanţa protecţiei mediului înconjurător. AKEMI ţine cont de această răspundere deja la dezvoltare şi producţie. De aceea, în cadrul alegerii materiilor prime se revine pe cât posibil la cele care nu sunt dăunătoare mediului şi se verifică dacă acestea pot fi utilizate pe plan mondial. Ambalajele produselor sunt confecţionate din polietilenă care nu afectează mediul înconjurător respectiv din tablă zincată. Acestea pot fi depuse la punctele de colectare selectivă a deşeurilor. Produsele AKEMI îndeplinesc condiţiile legale privind protecţia sănătăţii, muncii şi etichetarea. În fişele noastre tehnice facem referire, pe lângă datele prescrise de lege (de ex. denumirea substanţelor, măsuri de prim ajutor în caz de accidente, indicaţii privind depozitarea) şi de modul de folosire a echipamentelor corespunzătoare de protecţie în cursul utilizării produselor. În acest sens am elaborat cu producători de echipamente de protecţie o serie de recomandări concrete.

În plus, adezivii noştri AKEPOX® sunt etichetaţi cu aşa-numitul GISCODE (Codul Asociaţiei Profesionale Germane din Domeniul Construcţiilor). Prin codul respectiv se pot apoi obţine simplu instrucţiuni de folosire de pe pagina de internet a asociaţiei profesionale.