Managementul calităţii

Pentru asigurarea continuităţii înaltei calităţi a produselor sale, firma AKEMI a implementat de mult sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, certificat şi controlat regulat şi din exterior.